ישיבה הכותל
כתב העת כתלנו יד
שנה תשנב
קטגוריות כתלנו יד, פרק תשיעי כתובות, שליחות ותנאי, מחילה הפקר יאוש וסילוק