ישיבה אור עציון
כתב העת אורות עציון לא
שנה תשס
קטגוריות אורות עציון לא, פרק ראשון כתובות, נאמנות אדם על עצמו - בממון, באיסור, בקנס ובעונשים. הודאת בעל דין, שוויה אנפשיה, מודה בקנס, אין אדם משים עצמו רשע ופלגינן דיבורא