ישיבה עתניאל
כתב העת גולות ה
שנה תשנז
קטגוריות גולות ה, תשנז, פרק ראשון סנהדרין, הסמיכה והיכולת לדון לאחר ביטולה, מספר הדיינים