ישיבה עתניאל
כתב העת גולות א
שנה תשנג
קטגוריות גולות א, תשנג, מידות הדרש, מדרשי הלכה, הגמרא ולימודה