ישיבה אור עציון
כתב העת אורות עציון לד
שנה תשסה
קטגוריות אורות עציון לד, ספיקא דאורייתא לחומרא, ספיקא דרבנן לקולא וספק ספיקא. וכן גדרי ספק בתחומים שונים: ספק טומאה, ספק ממזר ועוד., פרק שישי ברכות, ספק ברכות להקל וברכה לבטלה