ישיבה כרם ביבנה
כתב העת בלכתך בדרך טז
שנה תשס
קטגוריות בלכתך בדרך טז, פרק שני בבא מציעא, אבידה ומציאה, מחילה הפקר יאוש וסילוק