ישיבה הגולן
כתב העת קול ברמה לא
שנה תשעט
קטגוריות קול ברמה לא, עדות מוכחשת - גדרה ותוצאותיה, תרי ותרי - ספק הנוצר מעדויות סותרות