ישיבה מרכז הרב
כתב העת מכנשתא דבי דרי
שנה תשסט
קטגוריות מבית מדרשנו - בבא מציעא, הקנאת גניבה וכפל לשומר, פרק שלישי בבא מציעא, דבר שאינו ברשותו ודבר שלא בא לעולם