כתב העת בריחי שעריך בבא בתרא
שנה תשעב
קטגוריות בריחי שעריך - בבא בתרא, פרק שלישי בבא בתרא, פרק שביעי שבועות, עד אחד - באיסורים, בממון ובדבר שבערווה