כתב העת בריחי שעריך בבא בתרא
שנה תשעב
קטגוריות בריחי שעריך - בבא בתרא, פרק שביעי שבועות, מתוך שאינו יכול להישבע משלם וחשוד על השבועה, פרק שלישי בבא בתרא