ישיבה ראש פינה
כתב העת בפקדיך אשיחה א
שנה תשעה
קטגוריות בפיקודיך אשיחה א, פרק ראשון בבא מציעא, שבועת מודה במקצת והילך