ישיבה מעלה גלבוע
כתב העת מעגלים ב
שנה תשנט
קטגוריות מעגלים ב, פרק שני בבא קמא