ישיבה מעלה גלבוע
כתב העת מעגלים א
שנה תשנח
קטגוריות מעגלים א, פרק שלישי בבא מציעא