ישיבה כרם ביבנה
כתב העת בלכתך בדרך כג
שנה תשסה
קטגוריות בלכתך בדרך כג, עדים זוממים, פרק ראשון מכות