ישיבה כרם ביבנה
כתב העת בלכתך בדרך ח
שנה תשנו
קטגוריות בלכתך בדרך ח, פרק שני כתובות, עדים זוממים, עדות מוכחשת - גדרה ותוצאותיה