ישיבה כרם ביבנה
כתב העת בלכתך בדרך ח
שנה תשנו
קטגוריות בלכתך בדרך ח, שליחות ותנאי, פרק שני קידושין, קידושין כללי