ישיבה איגוד ישיבות ההסדר
כתב העת אסיף ב
שנה תשעה
קטגוריות תפילה וברכות, ספיקא דאורייתא לחומרא, ספיקא דרבנן לקולא וספק ספיקא. וכן גדרי ספק בתחומים שונים: ספק טומאה, ספק ממזר ועוד., ספק ברכות להקל וברכה לבטלה