ישיבה שדמות מחולה
כתב העת ממעין מחולה י
שנה תשסא
קטגוריות ממעין מחולה י, פרק שלישי שבת, מוקצה