ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות 105
שנה תשמד
קטגוריות עלון שבות 105, פת הבאה בכיסנין וגדרי פת, פרק שישי ברכות, חלה