ישיבה ירוחם
כתב העת קונטרסי לימוד כללי המצוות - דפי לימוד
שנה תשעז
קטגוריות הרהור כדיבור שומע כעונה, שומע כעונה, הרהור כדיבור, הגומל, פרק תשיעי ברכות