ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות 119
שנה תשמח
קטגוריות עלון שבות 119, בונה, סותר, מכה בפטיש ומחתך, פרק יב שבת