ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות 119
שנה תשמח
קטגוריות עלון שבות 119, ריבית, פרק חמישי בבא מציעא