ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות 120
שנה תשמח
קטגוריות עלון שבות 120, קניין חצר וארבע אמות, פרקים רביעי - שביעי בבא בתרא