ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות 123
שנה תשמט
קטגוריות עלון שבות 123, פרק שביעי שבועות, פרק שלישי בבא בתרא, מתוך שאינו יכול להישבע משלם וחשוד על השבועה