ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות 124
שנה תשמט
קטגוריות עלון שבות 124, ברירה, דישה, טחינה, סחיטה וחליבה, מעשה שבת