ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות 126
שנה תשן
קטגוריות עלון שבות 126, שליחות ותנאי, נחלות, ירושה, קטן בקניינים