ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות 127
שנה תשן
קטגוריות עלון שבות 127, נטילת ידים זימון וברכת המזון, פרק שמיני ברכות, כללי