ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות 129
שנה תשן
קטגוריות עלון שבות 129, קניין חצר וארבע אמות, פרק שמיני גיטין, פרק ראשון בבא בתרא