ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות 134
שנה תשנב
קטגוריות עלון שבות 134, פרק שני יומא, עבודת יום הכפורים - קרבנות היום, שעיר המשתלח, ראש השנה ויום כפור