ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות 135-136
שנה תשנב
קטגוריות עלון שבות 135-136, אישות, נאמנות אדם על עצמו - בממון, באיסור, בקנס ובעונשים. הודאת בעל דין, שוויה אנפשיה, מודה בקנס, אין אדם משים עצמו רשע ופלגינן דיבורא, פרק ראשון כתובות