ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות 137
שנה תשנב
קטגוריות עלון שבות 137, פרק ראשון כתובות, אישות, נאמנות אדם על עצמו - בממון, באיסור, בקנס ובעונשים. הודאת בעל דין, שוויה אנפשיה, מודה בקנס, אין אדם משים עצמו רשע ופלגינן דיבורא