ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות 138
שנה תשנג
קטגוריות עלון שבות 138, מידות מוסר נפש ועבודה, מגילת קהלת