ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות 138
שנה תשנג
קטגוריות עלון שבות 138, טומאות הפורשות מן הגוף - בעל קרי, זב, נידה, זבה, יולדת וטבול יום, נידה