ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות 140-141
שנה תשנד
קטגוריות עלון שבות 140-141, מידות מוסר נפש ועבודה, כללי, גלות וגאולה