ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות 146
שנה תשנו
קטגוריות עלון שבות 146, עבודת יום הכפורים - קרבנות היום, שעיר המשתלח, פרק רביעי יומא, כללי