ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות 147
שנה תשנו
קטגוריות עלון שבות 147, פשרה, פרק ראשון סנהדרין