ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות 150
שנה תשנח
קטגוריות עלון שבות 150, עבודת יום הכפורים - קרבנות היום, שעיר המשתלח, מדרשי הלכה, פרק שלישי יומא