ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות
שנה תשנח
קטגוריות עלון שבות 151, שומר אבידה, אבידה ומציאה, פרק שני בבא מציעא