ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות 152
שנה תשנט
קטגוריות עלון שבות 152, קניין חצר וארבע אמות, אבידה ומציאה, פרק ראשון בבא מציעא