ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות 152
שנה תשנט
קטגוריות עלון שבות 152, פרק שמיני בבא מציעא, שכירות, שואל ומתה מחמת מלאכה