ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות 154
שנה תשס
קטגוריות עלון שבות 154, פרק רביעי ברכות, תפילה כללי, פרק שני בבא בתרא