ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות 158
שנה תשסא
קטגוריות עלון שבות 158, פרק שביעי בבא קמא, דבר שאינו ברשותו ודבר שלא בא לעולם, פרק ראשון בבא מציעא