ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות 159
שנה תשסא
קטגוריות עלון שבות 159, ספק ממון - מוחזקות, חזקת מרי קמא ותפיסה, בקרקע ובמטלטלין, פרק שלישי בבא בתרא