ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות 159
שנה תשסא
קטגוריות עלון שבות 159, פרק רביעי בבא מציעא, מחילה הפקר יאוש וסילוק, הלוואה