ישיבה שעלבים
כתב העת שעלי דעת ג
שנה תשמד
קטגוריות שעלי דעת ג, מיגו, פרק שמיני בבא בתרא, פרק שלישי בבא בתרא