ישיבה בית מדרש ישיבתי
כתב העת חיינו פרק שלישי שבת
שנה תשעה
קטגוריות חיינו - שבת פרק שלישי, מוקצה, פרק שלישי שבת