ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות 161
שנה תשסב
קטגוריות עלון שבות 161, פרק ראשון נידה, כללי, ספיקא דאורייתא לחומרא, ספיקא דרבנן לקולא וספק ספיקא. וכן גדרי ספק בתחומים שונים: ספק טומאה, ספק ממזר ועוד.