ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות 164
שנה תשסה
קטגוריות עלון שבות 164, גלגול שבועה ושבועה על קרקע, פרק שישי שבועות