ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות
שנה תשסה
קטגוריות עלון שבות 164, שמות, השגחה ידיעה ובחירה, השתדלות ובטחון, שכר ועונש