ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות 165
שנה תשסו
קטגוריות עלון שבות 165, הפלאה - שבועות, נדרים ונזירות, פרק רביעי נזיר, פרק ראשון נדרים